სერვისები --> ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია.

 

ლაბორატორია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური სპეციალისტებით და აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით.

ჩვენ ვიყენებთ:მაღალი ხარისხის ანალიზატორებს, ოპტიკური ხელსაწყოებს,ხარისხიანი რეაგენტებს და თანამედროვე ერთჯერად სახარჯ მასალებს.

კლინიკაში არსებული დიაგნოსტიკური-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების სიზუსტე,  საშუალებას გვაძლევს ქიმიოთერაპიის სრული კურსის განმავლობაში ვაკონტროლოთ პაციენტის დინამიკური მაჩვენებლები და ვმართოთ გვერდითი ეფექტები.