სერვისები --> კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT)

კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT)

კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT)

 

„კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი აღჭურვილია მრავალშრიანი კომპიუტერული ტომოგრაფით Toshiba aquilion, რომელიც თავის კლასში უპირობო ლიდერია. კომპიუტერული ტომოგრაფიის სისტემებში გამოსახულების მაღალი ხარისხი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს. ამისთვის Toshiba-მ  შეიმუშავა რიგი ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც აღჭურვილია-Aquilion-ის.სისტემა.
მასში ინსტალირებულია Toshiba-ს უახლესი სისტემა AIDR - 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D), რომელიც ამცირებს დასხივების დოზას და ინარჩუნებს გამოსახულებას. კვლევის ხანგრძლივობა კი  რამდენიმე წამიდან–წუთამდე მერყეობს, რაც მიღწეულია თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფით.