სერვისები --> რენტგენოლოგია

რენტგენოლოგია

 

რენტგენოლოგია

აპრატი LISTEN”-ის  საშუალებით გთავაზობთ  რენტგენოდიაგნოსტიკის მთელ სპექტრს, თავიდან-ტერფამდე.

ეს არის დიაგნოსტიკის დარგში უდიდესი და ურთულესი ამოცანების გადაჭრის საუკეთესო  გზა. ამ სისტემის აპარატები გამოირჩევა გამოსახულების მაღალი ხარისხით. პაციენტი იღებს მინიმალურ სხივურ დატვირთვას.

აპარატი თავის პრაქტიკულობიდან,ოფციების ფართო არჩევანიდან და გამოყენების სიმარტივიდან გამომდინარე სარგებლობს უდიდესი მოთხოვნით მთელს მსოფლიოში.

„LISTEN”-ის საშუალებით აგრეთვე შესაძლებელია  ვაწარმოოთ ფლუოროსკოპიული  და რენტგენოგრაფიული გამოკვლევები უმაღლესი ხარისხითა და დამზოგველი რეჟიმით.