სერვისები --> ზოგადი ქირურგია

ზოგადი ქირურგია

ზოგადი ქირურგია.

 

დეპარტამენტი აღჭურვილია ზოგად-ქირურგიული და ნაკლებად ინვაზიური ოპერაციული ჩარევებისათვის საჭირო თანამედროვე ქირურგიული ინსტრუმენტებით: ოპერაციები კეთდება როგორც ღია ასევე მცირე ინვაზიური - ლაპარასკოპიული მეთოდებით.

ჩვენი კლინიკა აღჭურვილია:

 
1.STORZ-ის უახლესი  თაობის  ენდოლაპარასკოპიული  ნაკრები

(STORZ- ის პროდუქციის ასორტიმენტი მედიცინაში მოიცავს  მოქნილ ენდოსკოპებს. კომპანია აწარმოებს ინოვაციორ პროდუქტებს როგორიცაა ციფრული ვიდეო  და ცენტრალური გამოსახულება და მონაცემთა არქივირების სისტემა, რომელიც მოსახერხებელია, ყოვლისმომცველი და მაღალი ხარისხით გამოირჩევა .)

 

2.HARMONIC-ის ულტრაბგერითი  სკალპელი.

(HARMONIC ისმრავალფუნქციონალურიინსტრუმენტებიგამოიყენება როგორცღია, ასეველაპარასკოპიულიოპერაციებისდროს, აგრეთვეიგი ამცირებსქირურგიულიოპერაციისდროსინსტრუმენტებისხშირადშეცვლისაუცილებლობას.

  • უზრუნველყოფსქსოვილებისმინიმალურიდაზიანებას
  • ელექტროქირურგიულიგართულებებისარარსებობა.
  • ოპერაციისშემდგომიდეფორმაციულინაიარევებისწარმოქმნისალბათობისშემცირება. )

 

3.RITA-ს  მონოპოლარული  რადიოსიხშირული  აბლაციის  აპარატი.

(კომპანიაRITA  ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელია რადიოსიხშირული აპარატების, რომელიც განსაზღვრავს ქსოვილის მაღალ ტემეპერატურას და მაქსიმალურად ებრძვის სიმსინური უჯრედების  გავრცელებას.       

4. SIEMENS-ის ინტრაოპერაციული  რენდგენოლოგიური  და ექოსკოპიური  აპარატები.

(Siemens ევროპის უმსხვილესი სამრეწველო წარმოების კომპანიაა,რომელიც სამედიცინო დიაგნოსტიკის აპარატების წამყვან მწარმოებლად ითვლება.  გერმანული ბრენდი  სამედიცონო აპარატურის გარდა სხვა დასხვა სამრეწველო ტექნიკის მწარმოებელიც არის.