ექიმები ნინო კობიაშვილი

ნინო კობიაშვილი

ექიმი რადიოლოგი

სპეციალობა:ექიმი რადიოლოგი.

განათლება:

  • 1995-2003წ   თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამკურნალო ფაკულტეტი.  ზოგადი პროფილის ექიმის.
  • 2004-2007  სამედიცინო რადიოლოგიის სამცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი .კლინიკური რეზიდენტურა. ექიმი რადიოლოგი.

სამუშაო  გამოცდილება:

  • 2003-2007წ  აკადემიკოს ა. ღვამიჩავას ონკოლოგიის ნაციონალური  ცენტრი. ექინი რეზიდენტი.
  • 2003-2007წ შპს "დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი" ექინი რეზიდენტი.
  • 2007წ შპს "დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი" კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილების ექიმი რადიოლოგი.
  • 2007წ  შპს კლინიკა "ლანცეტის" კომპიუტერული ტომიგრაფიის განყოფილება.

 კურსები/ტრენინგები:

  • 2008-2018წ ისრეაელი, იერუსალიმი, ჰაადასას სამედიცინო საინივერსიტეტო ონკოლოგიური კლინიკა.კომპიუტერული და ინტერვანციული მედიცინის განყოფილებაში სრული კურსი.
  • 2011წ   ჰასადა, ისრაელი. კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილება.
  • 2007წ  ავსტრია.ევროპის საერთაშორისო რადიოლოგთა კონგრესი
  • 2008წ  ბელგია,ბრუგე. ონკოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი