ექიმები --> მანანა გოგრიჭიანი

მანანა გოგრიჭიანი

თერაპევტი

სპეციალობა: თერაპევტი

 

განათლება:

 • 1974-1980 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
 • 1980-1981 წ.წ. – ინტერნატურა-თბილისის მე-8 კლინიკური საავადმყოფო.
 • 2000 წ. – სერტიფიკატი- შინაგანი მედიცინა.
 • 2015 წ. – სერტიფიკატი- სპირომეტრია კლინიკურ პრაქტიკაში.

პროფესიული გამოცდილება:

 • 1982-1989 წ.წ. – ქ. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური -ექიმი თერაპევტი.
 • 1989-1990 წ.წ. – ქ.თბილისის მე-8 კლინიკური საავადმყოფო -ექიმი თერაპევტი.
 • 1990-2011 წ.წ. – ქ.თბილისის მე-4 კლინიკური საავადმყოფო -ექიმი თერაპევტი.
 • 2011 წ. – თსსუ ალ. ალადასვილის სახ.საუნივერსიტეტო კლინიკა -ექიმი თერაპევტი.
 • 2011-2012 წ.წ. – შპს ’’ალი’’-ს სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი -ექიმი თერაპევტი.
 • 2012-2014 წ.წ. – ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო -ექიმი თერაპევტი.
 • 2015 წლიდან – დღემდე – კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი -ექიმი თერაპევტი.