ექიმები --> ელენე გოგუა

ელენე გოგუა

კლინიკური ონკოლოგი

სპეციალობა: კლინიკური ონკოლოგი

განათლება:

  • 2003-2009 წ.წ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა- სამკურნალო საქმე.
  • 2010-2012 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომის შემდგომი განათლება – ონკოლოგია (ქიმიოთერაპია) სერთიფიცირებული.

პროფესიული გამოცდილება :

  • 2011-2012 წ.წ. – ა. ღვამიჩავას ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, პალიატიური მზრუნველობის უმცროსი ექიმი ბინაზე.
  • 2012-2013 წ.წ. – შ.პ.ს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, პალიატიური მზრუნველობის განყოფილება – მორიგე ექიმი.
  • 24/09/2013-2014 წ.წ. – ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ პალიატიური მზრუნველობის განყოფილება-მორიგე ექიმი.
  • 2014  წლიდან – დღემდე – კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი, კლინიკური ონკოლოგი.

ტრენინგები და კურსები:

  • 2011წ  25.01-06.02 : ტკივილისა და მასთან ასოცირებული სიმპტომების ეფექტური ინტერდისციპლინური მართვა კიბოს გავრცელებული ფორმების დროს. ქ. თბილისი. (სერთიფიკატი)
  • 2011 წ. 28-29 მაისი- ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. რეზიდენტთა და დოქტორანტთა I საერთაშორისო კონფერენცია.  თემა: თიმომა  დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. (სერთიფიკატი)
  • 2012 წ  31. იანვარი- სამედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია. (სერთიფიკატი)
  • 2012 წ 01-29 აგვისტო თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობის ერთ თვიანი კურსი ქიმიოთერაპიაში,  შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტში “ ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY” თურქეთი ქ. სამსუნი. (სერთიფიკატი)

პროფესიული ასოციაციის წევრობა:
ექიმთა ასოციაცის წევრი ESMO, ASCO.