სიახლეები

ევროპული მედიკამენტები სააგენტო (EMA) ინსპექცია


პირველად საქართველოში, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის, ქიმიოთერაპიული და საერთაშორისო კლინიკური კვლევების დეპარტამენტმა გაიარა European Medicines Agency (EMA) ევროპული მედიკამენტები სააგენტო (EMA) ინსპექცია.

ავტომატიზირებული პათომორფოლოგიური ლაბორატორია


საქართველოში სრულად ავტომატიზირებული პათომორფოლოგიური ლაბორატორია ჩვენს ინსტიტუტში. სადაც მიმდინარეობს ციტოლოგიური, ზოგადი პათომორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა

ახალი კლინიკა


სრულიად ახალი თანამედროვე სივრცე, პაციენტებზე მორგებული ინფრასტრუქტურა და მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურა.