სიახლეები

ავტომატიზირებული პათომორფოლოგიური ლაბორატორია


საქართველოში სრულად ავტომატიზირებული პათომორფოლოგიური ლაბორატორია ჩვენს ინსტიტუტში. სადაც მიმდინარეობს ციტოლოგიური, ზოგადი პათომორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა

ახალი კლინიკა


სრულიად ახალი თანამედროვე სივრცე, პაციენტებზე მორგებული ინფრასტრუქტურა და მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურა.