ექიმები --> ლალი წივწივაძე

ლალი წივწივაძე

პათომორფოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

სპეციალობა: პათანატომი - მედიცინის დოქტორი.

აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი.

გამოცდილება:

 • 1983-1984 თბილისის ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო.ექიმი ინტერნი.
 • 1984-1986 წ ხაშურის რაი-პოლიკილინიკის ექიმი პედიატრი.
 • 1986წ  ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი.
 • 1988წ  ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
 • 1991წ ამავე ცენტრის  ექიმი პათომორფოლოგი.
 • 2006წ  ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის  ციტოლოგირი და პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის  გამგე.
 • 2014წ  კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი პათომორფოლოგიური დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი

განათლება:

 • 1967-1977 წწ თბილისის №47 საშუალო სკოლა
 • 1977-1983 წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
 • 1993 წ., სამედიცინო მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველო, თბილისი

საქმიანობა:

 • 1986-2004 წ. ა.ვეფხვაძის სახელობის ქ.თბილისის და რესპუბლიკური ონკოლოგთა  საზოგედოების მდივანი 
 • 2004 საქართველოს ონკოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2010 წ. საქართველოს პათოლოგთა და ციტოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2010 სამედიცინო ონკოლოგიის ევროპული ასოციაციის წევრი (ESMO)


პუბლიკაციები: 30 სამეცნიერო ნაშრომი