სიახლეები --> იმუნოჰისტოქიმიური ლაბორატორია

იმუნოჰისტოქიმიური ლაბორატორია

სიმსივნური უჯრედებისა ქსოვილის იმუნოჰისტოქიმიური ანალიზი
სიმსივნური უჯრედს თვისებაა უკონტროლო ზრდა, რომლიც იწყება გენომის მუტაციის შემდეგ და განპირობებულია უჯრედის ციკლის მარეგულირებელი მექანიზმების მოშლით.
სიმსივნეების დიაგნოსტიკაში კვლევის იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდის დანერგვა შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მიდგომად. მისი მეშვეობით დგინდება ავთვისებიანი უჯრედების ბიოლოგიური თავისებურებების, რომლის მიხედვითაც იგეგმევა მიზანმიმართული მკურნალობის ტაქტიკა, რომელიც ინდივიდუალურია თითეული პაციენტისთვის.
 სწორედ ინდივიდუალური და მიზანმომართული მკურნალობის შედეგია, უამრავი გამოჯანმრთელებული პაციენტი და ის პაციენტები, რომლებიც არიან კლინიკურ რემისიაში.
დღეისათვის კლინიკა „კოი“-ში ფუნქციონირებს თანამედროვე ავტომატიზირებული ტექნიკით აღჭურვილი იმუნოჰისტოქიმიური ლაბორატორია. ყოველი ანალიზი ჩატარებულია მაღლი სიზუსტით.
რთულად სადიფერენციაციო შემთხვევების განხილვა მიმდიანრეობს ამერიკისა და კანადის საუნივერსიტეტო ლაბორატორიებთან კონსულტაციით.
კლინიკა „კოი“-ში იმუნოჰისტოქიმიური ანალიზის ჩატარება შესაძლებელია, როგორც ბიოფსიურ, ისე ოპერაციული ქსოვილის.