სიახლეები --> ევროპული მედიკამენტები სააგენტო (EMA) ინსპექცია

ევროპული მედიკამენტები სააგენტო (EMA) ინსპექცია

პირველად საქართველოში, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის, ქიმიოთერაპიული და საერთაშორისო კლინიკური კვლევების დეპარტამენტმა გაიარა European Medicines Agency (EMA) ევროპული მედიკამენტები სააგენტო (EMA) ინსპექცია.

ევროპული მედიკამენტების სააგენტო EMA  დაარსდა 1995 წელს და უკვე 20 წლზე მეტია ევროპის მასშტაბით  კორდინაციას უწევს  ადამიანისა და ვეტერინარული მედიკამენტების უსაფრთხოებას.

EMA  წარმოდგენილია 28 ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე ევროპის ეკონომიკური ზონის ქვეყნებში.

 ემა უზრუნველსაყოფს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე არსებული ყველა მედიკამენტი იყოს  უსაფრთხო, ეფექტური და მაღალი ხარისხის. სააგენტო აგრეთვე პასუხისმგებელია მედიკამენტების სამეცნიერო შეფასებაზე, ზედამხედველობაზე და უსაფრთხოებაზე.